order zithromax
VARSEL OM ENDRING AV FELLESKOSTNADER oppdatert 02/03
Hjem Nyhetsarkiv VARSEL OM ENDRING AV FELLESKOSTNADER oppdatert 02/03
VARSEL OM ENDRING AV FELLESKOSTNADER oppdatert 02/03 PDF Skriv ut E-post
onsdag 31. januar 2018 11:37

VARSEL OM ENDRING AV FELLESKOSTNADER

 

Dessverre har det oppstått en datafeil ved produksjon av husleiekravet for mars. Innbetalingsservice i OBOS jobber med å finne årsaken og hvordan feilen kan løses. Beboerne i Skovbakken trenger IKKE å uroe seg over at de vil bli purret dersom de ikke kan betale husleiekravet til vanlig forfall. OBOS beklager feilen og ulempene den medfører.

Ved en feil er varmeoppgjøret for perioden 01.09.2016-31.08.2017 merket med tekst «Brenselsavregning 2015/2016» på husleiegiroen for april 2018. OBOS beklager feilen og forvirringen den medfører.


For å kunne videreføre vårt ansvar for forsvarlig drift av borettslaget er det nødvendig å iverksette en økning av felleskostnadene. Økningen vil foregå i to trinn, første trinn: 5% fra 01.03.2018 og ytterligere 5% fra 01.07.2018.

 

I forbindelse med utførte vedlikeholdsoppgaver og for å avklare den økonomiske situasjonen, ble det på vår forespørsel utført en likviditetsanalyse av OBOS-banken. Analysen anbefaler en økning av felleskostnader med 10%.

Hovedgrunnen til disse økningene er at den avdragsfrie perioden på borettslagets lån snart opphører. Vi har også behov for å sikre midler til videre vedlikehold av borettslaget. En viktig grunn til påslag i fellesutgiftene er også generell prisstigning, særlig kommunale avgifter har steget markant de siste årene. Borettslaget må øke sine inntekter for å følge prisutviklingen.  

 

For ytterligere informasjon om saken viser vi til siste årsregnskap. Dokumentet kan utleveres  igjen etter forespørsel til styret.

 

Ny faktura sendes den enkelte.

 Har du avtalegiro?

Dersom du har avtalegiro med beløpsgrense, må du selv endre dette i din nettbank, eventuelt ta kontakt med banken din for å få endret denne.

 

 

Med hilsen

Styret i Skovbakken Borettslag

29/01/2018