order zithromax
TECHEM varmeavregning 2016/2017(oppdatert 09/01/18)
Hjem Nyhetsarkiv TECHEM varmeavregning 2016/2017(oppdatert 09/01/18)
TECHEM varmeavregning 2016/2017(oppdatert 09/01/18) PDF Skriv ut E-post
torsdag 18. mai 2017 09:38

Informasjon vedrørende varmeavregning 2016/2017

Ved en feil er varmeoppgjøret for perioden 01.09.2016-31.08.2017 merket med tekst «Brenselsavregning 2015/2016» på husleiegiroen for april 2018. OBOS beklager feilen og forvirringen den medfører.


Varmeavregning for 2016/2017 er levert av Techem. Avregningen er nå godkjent og kan leses på TECHEM beboer-portalen. Oppgjøret  bli foretatt pr 01. mars 2018. Varmeoppgjøret avregnes sammen med felleskostnader i denne måneden(lagt 05/02 :oppgjøret blir synlig i faktura som har forfallsdato i april 2018). Eventuelle etterkrav som følge av for lite betalt a-konto vil bli krevd inn samtidig. I tidligere år har det vært mulig for beboere å kontakte OBOS og få delt opp slike krav, dersom kostnadene var store. Det er dessverre ikke lenger mulig. Det har derfor INGEN HENSIKT å kontakte styret eller OBOS for å få delt opp beløpet. Isteden-for kan beboere ta kontakt med OBOS for å øke a-konto-trekk, slik at man ikke får så mye etterslep neste år. Det påløper administrasjonskostnader for å endre akontobeløp for den enkelte, må dekkes av den som bestiller en slik endring. Dersom beboere får penger tilbake, så trekkes dette fra kravet for felleskostnader i denne måneden. Hvis tilgodebeløpet er større en kravet på felleskostnader, så utbetales restbeløpet til samme konto som felleskostnader betales fra.

Mvh

Styret