order zithromax
Vedlikehold av balkonger/oppdatert 15/02/18
Hjem Nyhetsarkiv Vedlikehold av balkonger/oppdatert 15/02/18
Vedlikehold av balkonger/oppdatert 15/02/18 PDF Skriv ut E-post
onsdag 08. mars 2017 19:35

Informasjon om kommende aktiviteter.

 


Markiser påbegynnes igjen 19/2 og går løpende. Her gjenstår 12, 5, 11, 13 og 15. Dette pga logistikk av løfteutstyr og interntransport
Bestillinger til ekstra sideskjermer er mottatt og registrert.Montering av bestilte og oprinnelige sideskjermer (fra byggeåret) starter når materialer er levert

Ekstra sideskjerm bestilles gjennom styret(epost Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen eller brev ) og faktureres direkte til andelseieren(bekostes av andelseieren  direkte).
Ekstra sideskjermer  blir i hell aluminiumsplate.
 Sideskjermene  blir like for alle balkongene, og festes på toppen av håndløper uten å ødelegge konstruksjoner eller påvirke garantien .
 Ravnåsveien 13 og 15 :Det nærmer seg nå ferdigstillelse av balkongprosjektet i borettslaget, og de balkongene som er ferdige så fjernes sperringene forran balkondøren fortløpende.
Dessverre er det forsinkelse på noen detaljer til et utvalg av balkonger, og disse delene vil komme på byggeplass i løpet av uke 11-12 så snart disse er på plass, monteres de og resterende balkongdører vil åpnes.

Alle balkongene MÅ være ryddet før 8 januar 2018.(Gjelder også balkonger på bakkeplan).Riving av balkongenen starter 08/01/2018.
Ravnåsveien 5 og 11:Montering av braketter og balkongrammer .

 

Generell informasjon

 

 • Hvis Dere skal beholde tregulv på balkongdekke, må dette tas vekk og lagres av beboerne inntil Dere kan legge dette på nytt. Noe små tilpassinger må det regnes med da nytt gulv (selv om de beholder tilnærmet samme flatemål) ikke nødvendigvis har helt samme utforming som nåværende.

 • Balkongene må være helt ryddet for gjenstander, møbler etc. Hvis dette ikke er ryddet bort til varslet tid, vil det bli utført av entreprenøren og fakturert for medgått tid og kostnader. Det som er på balkongene og ikke er ryddet vil ikke bli oppbevart, men kastet.

 • Markiser i front vil bli demontert, mellomlagret og remontert på nye balkonger. De markiser som pga utførelse og innfesting ikke kan festes inn på ny balkong vil ikke bli remontert men erstattet

 • Alle parabolantenner som enten står inne på balkongen eller er montert på rekkverket, må fjernes av andelseiere/beboere. Hvis dette ikke er gjort til varslet tid, vil dette bli utført av entreprenøren og fakturert for medgått tid og kostnader. På de nye balkongene kan paraboler brukes/settes opp etter gjeldende reglene i Skovbakken borettslaget

 • Område på bakkeplan (første og under etasje)må ryddes(må være helt ryddet for gjenstander, møbler etc)  og ikke ikke brukes når byggeaktivitet over foregår

   

  Når prosjektet begynner, vil balkongdøren bli sperret fra utsiden. Dette må gjøres siden nåværende balkonger blir fjernet.
  Det vil også bli redusert fremkommelighet inne i borettslaget under gjennomføringen av prosjektet, samt enkelte grøntarealer vil bli sperret av grunnet lagring av materialer/varer.

  Det er veldig viktig at Dere beboere overholder de sperringer som blir satt opp.

  Er det noe spørsmål angående prosjektet, rettes disse til styret. 

Hallagerbakken 10:Balkongene er åpnet for bruk.Det vil pågå noe gjenstående arbeider utvendig med markiser,nedløp,tak over oppganger og lys.Elektriker vil bli bestilt til de som har fått frakoblet utelys,markiser og lig. Antennen eller dets festeanordning må ikke monteres i husveggen, balkongkonstruksjon eller fasade-elementer.Ingen inngrep i balkongenskonstruksjoner er tillatt.Legging av  flytende (ikke tilfestet:limt,spikret,skudd eller på noen måte fastlåst ) gulvbelegg er tillatt.

 

Hallagerbakken 14:Balkongene er åpnet for bruk.Det vil pågå noe gjenstående arbeider utvendig med markiser,nedløp,tak over oppganger og lys.Elektriker vil bli bestilt til de som har fått frakoblet utelys,markiser og lig. Antennen eller dets festeanordning må ikke monteres i husveggen, balkongkonstruksjon eller fasade-elementer.Ingen inngrep i balkongenskonstruksjoner er tillatt.Legging av  flytende (ikke tilfestet:limt,spikret,skudd eller på noen måte fastlåst ) gulvbelegg er tillatt.

 

Hallagerbakken 18 : Balkongene er åpne for bruk Det vil pågå noe gjenstående arbeider utvendig med markiser,nedløp,tak over oppganger og lys.Elektriker vil bli bestilt til de som har fått frakoblet utelys,markiser og lig. Antennen eller dets festeanordning må ikke monteres i husveggen, balkongkonstruksjon eller fasade-elementer.Ingen inngrep i balkongenskonstruksjoner er tillatt.Legging av  flytende (ikke tilfestet:limt,spikret,skudd eller på noen måte fastlåst ) gulvbelegg er tillatt.

 

Hallagerbakken 12 :Balkongene overleveres 07/12 og blir åpne for bruk .Det vil pågå noe gjenstående arbeider utvendig med markiser,nedløp,tak over oppganger og lys.Elektriker vil bli bestilt til de som har fått frakoblet utelys,markiser og lig. Antennen eller dets festeanordning må ikke monteres i husveggen, balkongkonstruksjon eller fasade-elementer.Ingen inngrep i balkongenskonstruksjoner er tillatt.Legging av  flytende (ikke tilfestet:limt,spikret,skudd eller på noen måte fastlåst ) gulvbelegg er tillatt.


 

 Totalt skal det rives ca 140 t som skal kildesorteres samtidig som entreprenør  får leveranser av nye materialer. Alt dette avhenger av god logistikk.

 Den første blokken,dessverre, ta lengre tid før ferdigstilling enn de neste blokkene. Det er mye arbeid med braketter før rammene monteres. Dette er ikke lett å se for beboere og det kan da virke som at det går sakte. Montering av stål og betong går raskere og gir mer synlige endringer en forarbeid og braketter.  Det er nå klart for montering av stål og betong på blokk 14. Alle utførdringer gjør at det er bedre  til å jobbe på 3 blokker samtidig. 


 

Tak over inngangsparti HB14 og 18 sluttføres i perioder med mindre aktivitet på balkongene.

 Nå foregår det meste av arbeide i produksjonen av balkongene. Dette er tilpassede produkter som er spesiallaget for borettslaget. Det vil  i fra starten av juli komme materialer til plassen. Braketter kommer i starten av juli før betong og stål kommer i månedsskifte juli / august. Rekkverk vil komme i løpet av august. Intensiteten vil øke i takt med tilførsel av materialer.

 

 

Det er laget anleggsvei ved  HB 18 og vi  prøver å benytte mulighet til  å jevne ut terrenget sånn at det blir flatt så mye som  det er mulig for å legge jord og  gressplen senere (slik som er ved HB 18 C)Det er viktig at anleggsvei ved Hallagerbakken 18 og 14  ikke benyttes av beboere.

Det er plassert  ut kontainere for kildesortering av byggeavfall. Vi ber beboere IKKE benytte disse. Det vil påføre borettslaget unødig økte kostnader.

Vi ber beboere respekter at riggområdene er for byggearbeiden ikke benyttes av beboere.

 

 

I forbindelse med avstemming foretatt på siste ekstraordinære generalforsamling har styret på vegne av Skovbakken brl. inngått avtale med Balkongentrepenøren as om nødvendig vedlikehold av balkonger i blokkene.
Dette vil i vårt tilfelle innebære utskifting av konstruksjoner som er skadet av korrosjon og/eller alder. Det inkluderer fasadeendringer som måtte være påkrevd av tekniske hensyn (modernisering) slik at forsvarlig drift og reduksjon av vedlikeholdskostnader kan oppnås.
For å redusere utgiftene er det bestemt at fasadeendringer utføres kun av tekniske hensyn, ingen ekstra ombygging/påkostning blir utført.


Rekkehus

Kontroll av balkongene  er gjennomført i de leilighetene hvor vi fått tilgang til og etter repporten blir eveluert blir nødvendige tiltak satt i gang.

I løpet av september 2017  blir det kartlagt behov for nødvendig  vedlikehold av balkonger på rekkehus og dette blir også utført uten fasadeendring og kun ut fra tekniske hensyn

Kontrollen MÅ utføres fra innsiden, og det blir derfor nødvendig med tilgang til Deres balkong gjennom leiligheten.Vi starter fra 25 September 2017 og hvis dere ikke fått informasjon om når er det tid til  deres leilighet- kontakt styret

 

Styret vil prøve å gjennomføre kontrollen i løpet av september 2017, beboere vil bli varslet minst 7 dager før vi må inn til den enkelte.

 

Hvis noen ikke har anledning til å være hjemme på tildelt tidspunkt, vil styret tilrettelegge for å levere nøkkel til en representant fra styret eller vaktmesterselskapet.

.

Mvh

Styret