order zithromax
Vedlikehold av balkonger/oppdatert 23/06/2017
Hjem Nyhetsarkiv Vedlikehold av balkonger/oppdatert 23/06/2017
Vedlikehold av balkonger/oppdatert 23/06/2017 PDF Skriv ut E-post
onsdag 08. mars 2017 19:35

Informasjon om kommende aktiviteter.

 

Det vil være en del trafikk med lastebil de neste dagene for etablering av riggområde og riggveier. Det vil plasseres ut kontainere for kildesortering av byggeavfall. Vi ber beboere IKKE benytte disse. Det vil påføre borettslaget unødig økte kostnader.

 

Vi ber beboere respekter at riggområdene er for byggearbeiden ikke benyttes av beboere.

 

 Vi er snart ferdig med rivearbeider på HB10. Videre arbeid vil være boring i betong for feste av braketter. Samme sikkerhetsinstruks gjelder for beboere som ved rivning. Etter dette starter montering av braketter og resterende stål- og betongkonstruksjoner monteres.

 

 Nå foregår det meste av arbeide i produksjonen av balkongene. Dette er tilpassede produkter som er spesiallaget for borettslaget. Det vil  i fra starten av juli komme materialer til plassen. Braketter kommer i starten av juli før betong og stål kommer i månedsskifte juli / august. Rekkverk vil komme i løpet av august. Intensiteten vil øke i takt med tilførsel av materialer.

 

 Inngangspartier HB 14 og 18: Her skal vi bytte takene. Disse arbeidene vil tas i perioder det er mindre aktivitet på andre arbeider. Her vil vi ikke varsle før vi starter, men vil varsle lokalt under arbeidsprosess. Dette er arbeider som ikke krever tyngre maskiner så vi holder inngangspartiene åpne under arbeidene. Eventuell stenging vil kun skje i korte perioder med vakt.Oppstartdato( demontering av balkongkostruksjoner) er 06/07/ 2017 på Hallagerbakken 14  og  det kommer eget skrift om fremdrift.

 

Generell informasjon

 • Hvis Dere skal beholde tregulv på balkongdekke, må dette tas vekk og lagres av beboerne inntil Dere kan legge dette på nytt. Noe små tilpassinger må det regnes med da nytt gulv (selv om de beholder tilnærmet samme flatemål) ikke nødvendigvis har helt samme utforming som nåværende.

 • Balkongene må være helt ryddet for gjenstander, møbler etc. Hvis dette ikke er ryddet bort til varslet tid, vil det bli utført av entreprenøren og fakturert for medgått tid og kostnader. Det som er på balkongene og ikke er ryddet vil ikke bli oppbevart, men kastet.

 • Markiser i front vil bli demontert, mellomlagret og remontert på nye balkonger. De markiser som pga utførelse og innfesting ikke kan festes inn på ny balkong vil ikke bli remontert men erstattet

 • Alle parabolantenner som enten står inne på balkongen eller er montert på rekkverket, må fjernes av andelseiere/beboere. Hvis dette ikke er gjort til varslet tid, vil dette bli utført av entreprenøren og fakturert for medgått tid og kostnader. På de nye balkongene kan paraboler brukes/settes opp etter gjeldende reglene i Skovbakken borettslaget

 • Område på bakkeplan (første og under etasje)må ryddes(må være helt ryddet for gjenstander, møbler etc)  og ikke ikke brukes når byggeaktivitet over foregår

   

  Når prosjektet begynner, vil balkongdøren bli sperret fra utsiden. Dette må gjøres siden nåværende balkonger blir fjernet.
  Det vil også bli redusert fremkommelighet inne i borettslaget under gjennomføringen av prosjektet, samt enkelte grøntarealer vil bli sperret av grunnet lagring av materialer/varer.

  Det er veldig viktig at Dere beboere overholder de sperringer som blir satt opp.

  Er det noe spørsmål angående prosjektet, rettes disse til styret.


 

I forbindelse med avstemming foretatt på siste ekstraordinære generalforsamling har styret på vegne av Skovbakken brl. inngått avtale med Balkongentrepenøren as om nødvendig vedlikehold av balkonger i blokkene.
Dette vil i vårt tilfelle innebære utskifting av konstruksjoner som er skadet av korrosjon og/eller alder. Det inkluderer fasadeendringer som måtte være påkrevd av tekniske hensyn (modernisering) slik at forsvarlig drift og reduksjon av vedlikeholdskostnader kan oppnås.
For å redusere utgiftene er det bestemt at fasadeendringer utføres kun av tekniske hensyn, ingen ekstra ombygging/påkostning blir utført.
I løpet av august/september 2017  blir det kartlagt behov for nødvendig  vedlikehold av balkonger på rekkehus og dette blir også utført uten fasadeendring og kun ut fra tekniske hensyn.
.

Mvh

Styret