order zithromax
Guide A til Å - Varme og varmt forbruksvann
Hjem Guide A til Å Varme og varmt forbruksvann

Guide

Varme og varmt forbruksvann

Dette leveres fra Hafslunds anlegg på Klemetsrud. Forbruk av varme og varmt vann avleses én gang pr. år for avregning. (alle betaler et stipulert á kontobeløp over husleie hver måned).Forbruket kan kontrollers på www.techem.no beboerportalen(krever innIogging) forbindelse med eierskifte måTECHEM  kontaktes for avlesning av forbruk.Det er  IKKE lov til å demontere/flytte/tildekke målere uten skiftlig tillatelse fra styret.Dersom  målere må demonteres, må følgende retningslinjer følges:1.Skriflig tillatelse fra styret.2. Måler skal avleses før demontering.3. Dersom det er en radiatormåler som demonteres, må den plukkes av radiatoren,vannmåleren fra røret.4. Informeres om endringen er permanent, eller om måler(e) skal opp igjen.Vann og energimåler skal monteres av rørlegger, radiatormålere skal monteres av Techem Norge AS.  Så snart målere er på plass, eller radiator er satt opp igjen, så må beboer ta kontakt med Techem Norge AS og det må avtales tid for at en serviceteknikker tar ut og monterer og programmerer ny (e) måler(e).Dette er arbeid som faktureres til  (bekostes av) andelseieren

Justering av temperatur på radiatorene
Hver enkelt radiator er individuelt termostatstyrt. Det betyr at effekten justeres i forhold til innetemperaturen i rommet. Hvis det allerede er godt og varmt i rommet vil radiatoren avgi lite varme selv om den står på maks, og omvendt kan radiatoren bli ganske så varm selv om den står på 1 eller 0/X, men rommet er iskaldt. Etterhvert som romtemperaturen nærmer seg det termostaten er stilt inn på, vil temperaturen på radiatoren normalisere seg. For å sikre god luftsirkulasjon, er det viktig at spalteventilene over vinduene er åpne og at radiatorene ikke er  helt skjult.
Enkelte kan  oppleve at radiatoren er  kald eller lunken  på deler av radiatoren. Dette skyldes at det er kommet luft inn i rørene . De som opplever dette må lufte radiatorene sine ved hjelp av luftenøkkelen for å få ut luften, rørene og radiatoren vil da fylles opp med varmt vann igjen. Har du ikke denne nøkkelen, kan den kjøpes hos Holmlia VVS eller f.e. Clas Ohlson (Artikkelnummer   30-9787) eller lånes fra styret.Det er også lurt skru termostatene på 9 i ca 1 time en-to ganger i løpet av vinteren for å sikre gjennomstrømming og forhindre problemer.

Spørsmål om fjernvarme må først  tas opp med styret.

   
Powered by Sigsiu.NET