order zithromax
Guide A til Å - Varme og varmt forbruksvann
Hjem Guide A til Å Varme og varmt forbruksvann

Guide

Varme og varmt forbruksvann

Dette leveres fra Hafslunds anlegg på Klemetsrud. Forbruk av varme og varmt vann avleses én gang pr. år for avregning. (alle betaler et stipulert á kontobeløp over husleie hver måned).Forbruket kan kontrollers på www.techem.no beboerportalen(krever innIogging) forbindelse med eierskifte måTECHEM  kontaktes for avlesning av forbruk.Det er  IKKE lov til å demontere/flytte/tildekke målere uten skiftlig tillatelse fra styret.Dersom  målere må demonteres, må følgende retningslinjer følges:

1: Skriflig tillatelse fra styret

2: Måler skal avleses før demontering

3: Dersom det er en radiatormåler som demonteres, må den plukkes av radiatoren,vannmåleren fra røret

4: Informeres om endringen er permanent, eller om måler(e) skal opp igjen.

  Vann og energimåler skal monteres av rørlegger, radiatormålere skal monteres av Techem Norge AS.  Så snart målere er på plass, eller radiator er satt opp igjen, så må beboer ta kontakt med Techem Norge AS og det må avtales tid for at en serviceteknikker tar ut og monterer og programmerer ny (e) måler(e).Dette er arbeid som faktureres til  (bekostes av) andelseieren  
Powered by Sigsiu.NET