order zithromax
Guide A til Å - Søppel og avfall
Hjem Guide A til Å Søppel og avfall

Guide

Søppel og avfall

Søppel og avfall skal kastes i søppelbodene ute, som har separate containere for papir/papp og vanlig husholdningsavfall. Husholdningsavfall skal være pakket inn. Følgende er det forbudt å kaste i søppelbodene: selvantennelig eller særlig farlig brannfarlig avfall, flytende avfall, glassgjenstander (benytt glassigloer), spraybokser og lignende, samt spesialavfall som bilbatterier, maling, lakk og lignende (benytt miljøstasjonene).

Avfallet skal kastes i containerene og ikke legges oppå lokket eller på gulvet.

Større gjenstander og annet avfall kan beboere bli kvitt to ganger i året. Da settes det opp egen container for elektrisk og annet spesialavfall, samt at det kjøres rundt med komprimatorbil som beboere kan kaste avfallet i. Se egne oppslag om dette som henges opp noen dager før bilen kommer. Beboere må selv kaste avfallet i bilen.

Alle beboere kan også benytte seg av Grønmo Gjenbruksstasjon. For åpningstider, se websiden http://www.renovasjonsetaten.oslo.kommune.no

  
Powered by Sigsiu.NET