order zithromax
Guide A til Å - Forsikring
Hjem Guide A til Å Forsikring

Guide

Forsikring

Borettslagets eiendommer er forsikret i Tryg Forsikring(Polisenr 6658893 )gjennom  OBOS. Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger, med veggfast utstyr, jfr. husleiekontraktens definisjon. Den dekker også bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i boligen bekostet av andelseier. Det betyr at den enkelte andelseier må ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre (det vil si utstyr/innredning det er naturlig å ta med seg når en flytter). Oppstår det skade i leiligheten, sørg for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøv å kartlegge hva som er årsak til skaden.Ved behov kan vaktmester kontaktes: vakt tlf.  22 62 50 27 (kan også kontaktes på epost post@christianiagruppen.no )for  hjelpe med  å  melde skade videre til forsikring og starte med  reparasjon   . Er flere leiligheter berørt, notèr hvordan berørte andelseiere kan kontaktes og opplys om dette når skaden meldes til Forsikringsavdelingen i OBOS på telefon 22 86 55 00 / 02333  eller e-post forsikring@obos.no. Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir betalt av forsikringsselskapet. Ved bruk av borettslagets forsikring vil den andelseier hvor skaden har startet bli belastet for egenandelen. Egenandelen på forsikringen er for tiden på fra kr 5000,-(10000 ved vann/fuktskade) Styret har ingen innvirkningskraft på utfallet av behandlingen av skadesaken.


  
Powered by Sigsiu.NET