order zithromax
Vedlikeholds-rens av avløpsrør /oppdatert 04/01/18
Hjem
Vedlikeholds-rens av avløpsrør /oppdatert 04/01/18 PDF Skriv ut E-post
onsdag 07. november 2018 22:12
                                           Kjære beboere/leietagere i Skovbakken Borettslag
Det skal  utføres vedlikeholds-rens av innvendige avløpsrør og borettslagets felles hovedledninger også fra den enkelte boenhet.  Andelseiere pålegges å gjøre utgangspunkter for rengjøring tilgjengelig til bestemt og varslet tid.

Arbeidene foregår fom 04/02/19 tom 15/02/19 kl 0800-1500. Gravco as som skal utføre denne jobben må ha tilgang til vannlås under kjøkkenvask og sluk i gulv på bad i varslet tid . Kontakt styret hvis De blir borte de dagene.

Info fra Gravco :                                        
Vi ønsker før oppstart å informere dere om viktigheten av at beboere/leietagere i boenhetene er tilstede, eller sørger for tilgang.
Vi er svært avhengig av tilgang i nederste etasje avsikkerhetsmessigeårsaker. All spyling vi foretar i etasjene over skal passere nederste
enhet, og vi trenger derfor å overvåke denne slik at det ikke oppstår vannskader i leiligheten i første etasje.
Skulle det ikke være tilgang, må vi avlyse arbeidet denne dagen som medfører at alle beboere må ordne tilgang enda en dag. Andelseieren
i leiligheter som pga. manglende tilgang forårsaker dette blir pålagt å dekke kostnadene (fra 4000kr ) for ekstra arbeid.
DET ER SVÆRT VIKTIG AT MAN ER HJEMME ELLER FØLGER NØKKELORDNINGEN SOM BLIR OPPRETTET!


Mvh

Styret