order zithromax
Skovbakken borettslag

Velkommen til Skovbakken Borettslags nettsider!
Vår hovedmålsetting med sidene er å være et nyttig oppslagsverk for våre beboere, besøkende og en informasjonskilde for mulige boligkjøpere. Får du ikke svar på alt du lurer på om borettslaget, så tips oss om det. Neste gang du er innom så finnes nok svaret der.

 
Hjem
Generalforsamlingen 2018
torsdag 15. februar 2018 12:45

 Generalforsamlingen 2018

Velkommen til generalforsamling ,Onsdag 18. april 2018  kl18.00 i Misjonskirken,Ravnåsveien 3 (bak NAV)


Innkallingen  blir delt ut i postkassene i begynnelsen av april 2018

 

 

 

Mvh

Styret

 

 
VARSEL OM ENDRING AV FELLESKOSTNADER oppdatert 02/03
onsdag 31. januar 2018 11:37

VARSEL OM ENDRING AV FELLESKOSTNADER

 

Dessverre har det oppstått en datafeil ved produksjon av husleiekravet for mars. Innbetalingsservice i OBOS jobber med å finne årsaken og hvordan feilen kan løses. Beboerne i Skovbakken trenger IKKE å uroe seg over at de vil bli purret dersom de ikke kan betale husleiekravet til vanlig forfall. OBOS beklager feilen og ulempene den medfører.

Ved en feil er varmeoppgjøret for perioden 01.09.2016-31.08.2017 merket med tekst «Brenselsavregning 2015/2016» på husleiegiroen for april 2018. OBOS beklager feilen og forvirringen den medfører.


For å kunne videreføre vårt ansvar for forsvarlig drift av borettslaget er det nødvendig å iverksette en økning av felleskostnadene. Økningen vil foregå i to trinn, første trinn: 5% fra 01.03.2018 og ytterligere 5% fra 01.07.2018.

 

I forbindelse med utførte vedlikeholdsoppgaver og for å avklare den økonomiske situasjonen, ble det på vår forespørsel utført en likviditetsanalyse av OBOS-banken. Analysen anbefaler en økning av felleskostnader med 10%.

Hovedgrunnen til disse økningene er at den avdragsfrie perioden på borettslagets lån snart opphører. Vi har også behov for å sikre midler til videre vedlikehold av borettslaget. En viktig grunn til påslag i fellesutgiftene er også generell prisstigning, særlig kommunale avgifter har steget markant de siste årene. Borettslaget må øke sine inntekter for å følge prisutviklingen.  

 

For ytterligere informasjon om saken viser vi til siste årsregnskap. Dokumentet kan utleveres  igjen etter forespørsel til styret.

 

Ny faktura sendes den enkelte.

 Har du avtalegiro?

Dersom du har avtalegiro med beløpsgrense, må du selv endre dette i din nettbank, eventuelt ta kontakt med banken din for å få endret denne.

 

 

Med hilsen

Styret i Skovbakken Borettslag

29/01/2018


 
TECHEM varmeavregning 2016/2017(oppdatert 09/01/18)
torsdag 18. mai 2017 09:38

Informasjon vedrørende varmeavregning 2016/2017

Ved en feil er varmeoppgjøret for perioden 01.09.2016-31.08.2017 merket med tekst «Brenselsavregning 2015/2016» på husleiegiroen for april 2018. OBOS beklager feilen og forvirringen den medfører.


Varmeavregning for 2016/2017 er levert av Techem. Avregningen er nå godkjent og kan leses på TECHEM beboer-portalen. Oppgjøret  bli foretatt pr 01. mars 2018. Varmeoppgjøret avregnes sammen med felleskostnader i denne måneden(lagt 05/02 :oppgjøret blir synlig i faktura som har forfallsdato i april 2018). Eventuelle etterkrav som følge av for lite betalt a-konto vil bli krevd inn samtidig. I tidligere år har det vært mulig for beboere å kontakte OBOS og få delt opp slike krav, dersom kostnadene var store. Det er dessverre ikke lenger mulig. Det har derfor INGEN HENSIKT å kontakte styret eller OBOS for å få delt opp beløpet. Isteden-for kan beboere ta kontakt med OBOS for å øke a-konto-trekk, slik at man ikke får så mye etterslep neste år. Det påløper administrasjonskostnader for å endre akontobeløp for den enkelte, må dekkes av den som bestiller en slik endring. Dersom beboere får penger tilbake, så trekkes dette fra kravet for felleskostnader i denne måneden. Hvis tilgodebeløpet er større en kravet på felleskostnader, så utbetales restbeløpet til samme konto som felleskostnader betales fra.

Mvh

Styret

 
Vedlikehold av balkonger/oppdatert 15/02/18
onsdag 08. mars 2017 19:35

Informasjon om kommende aktiviteter.

 


Markiser påbegynnes igjen 19/2 og går løpende. Her gjenstår 12, 5, 11, 13 og 15. Dette pga logistikk av løfteutstyr og interntransport
Bestillinger til ekstra sideskjermer er mottatt og registrert.Montering av bestilte og oprinnelige sideskjermer (fra byggeåret) starter når materialer er levert

Ekstra sideskjerm bestilles gjennom styret(epost Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen eller brev ) og faktureres direkte til andelseieren(bekostes av andelseieren  direkte).
Ekstra sideskjermer  blir i hell aluminiumsplate.
 Sideskjermene  blir like for alle balkongene, og festes på toppen av håndløper uten å ødelegge konstruksjoner eller påvirke garantien .
 Ravnåsveien 13 og 15 :Det nærmer seg nå ferdigstillelse av balkongprosjektet i borettslaget, og de balkongene som er ferdige så fjernes sperringene forran balkondøren fortløpende.
Dessverre er det forsinkelse på noen detaljer til et utvalg av balkonger, og disse delene vil komme på byggeplass i løpet av uke 11-12 så snart disse er på plass, monteres de og resterende balkongdører vil åpnes.

Alle balkongene MÅ være ryddet før 8 januar 2018.(Gjelder også balkonger på bakkeplan).Riving av balkongenen starter 08/01/2018.
Ravnåsveien 5 og 11:Montering av braketter og balkongrammer .

 

Generell informasjon

 

 • Hvis Dere skal beholde tregulv på balkongdekke, må dette tas vekk og lagres av beboerne inntil Dere kan legge dette på nytt. Noe små tilpassinger må det regnes med da nytt gulv (selv om de beholder tilnærmet samme flatemål) ikke nødvendigvis har helt samme utforming som nåværende.

 • Balkongene må være helt ryddet for gjenstander, møbler etc. Hvis dette ikke er ryddet bort til varslet tid, vil det bli utført av entreprenøren og fakturert for medgått tid og kostnader. Det som er på balkongene og ikke er ryddet vil ikke bli oppbevart, men kastet.

 • Markiser i front vil bli demontert, mellomlagret og remontert på nye balkonger. De markiser som pga utførelse og innfesting ikke kan festes inn på ny balkong vil ikke bli remontert men erstattet

 • Alle parabolantenner som enten står inne på balkongen eller er montert på rekkverket, må fjernes av andelseiere/beboere. Hvis dette ikke er gjort til varslet tid, vil dette bli utført av entreprenøren og fakturert for medgått tid og kostnader. På de nye balkongene kan paraboler brukes/settes opp etter gjeldende reglene i Skovbakken borettslaget

 • Område på bakkeplan (første og under etasje)må ryddes(må være helt ryddet for gjenstander, møbler etc)  og ikke ikke brukes når byggeaktivitet over foregår

   

  Når prosjektet begynner, vil balkongdøren bli sperret fra utsiden. Dette må gjøres siden nåværende balkonger blir fjernet.
  Det vil også bli redusert fremkommelighet inne i borettslaget under gjennomføringen av prosjektet, samt enkelte grøntarealer vil bli sperret av grunnet lagring av materialer/varer.

  Det er veldig viktig at Dere beboere overholder de sperringer som blir satt opp.

  Er det noe spørsmål angående prosjektet, rettes disse til styret. 

Hallagerbakken 10:Balkongene er åpnet for bruk.Det vil pågå noe gjenstående arbeider utvendig med markiser,nedløp,tak over oppganger og lys.Elektriker vil bli bestilt til de som har fått frakoblet utelys,markiser og lig. Antennen eller dets festeanordning må ikke monteres i husveggen, balkongkonstruksjon eller fasade-elementer.Ingen inngrep i balkongenskonstruksjoner er tillatt.Legging av  flytende (ikke tilfestet:limt,spikret,skudd eller på noen måte fastlåst ) gulvbelegg er tillatt.

 

Hallagerbakken 14:Balkongene er åpnet for bruk.Det vil pågå noe gjenstående arbeider utvendig med markiser,nedløp,tak over oppganger og lys.Elektriker vil bli bestilt til de som har fått frakoblet utelys,markiser og lig. Antennen eller dets festeanordning må ikke monteres i husveggen, balkongkonstruksjon eller fasade-elementer.Ingen inngrep i balkongenskonstruksjoner er tillatt.Legging av  flytende (ikke tilfestet:limt,spikret,skudd eller på noen måte fastlåst ) gulvbelegg er tillatt.

 

Hallagerbakken 18 : Balkongene er åpne for bruk Det vil pågå noe gjenstående arbeider utvendig med markiser,nedløp,tak over oppganger og lys.Elektriker vil bli bestilt til de som har fått frakoblet utelys,markiser og lig. Antennen eller dets festeanordning må ikke monteres i husveggen, balkongkonstruksjon eller fasade-elementer.Ingen inngrep i balkongenskonstruksjoner er tillatt.Legging av  flytende (ikke tilfestet:limt,spikret,skudd eller på noen måte fastlåst ) gulvbelegg er tillatt.

 

Hallagerbakken 12 :Balkongene overleveres 07/12 og blir åpne for bruk .Det vil pågå noe gjenstående arbeider utvendig med markiser,nedløp,tak over oppganger og lys.Elektriker vil bli bestilt til de som har fått frakoblet utelys,markiser og lig. Antennen eller dets festeanordning må ikke monteres i husveggen, balkongkonstruksjon eller fasade-elementer.Ingen inngrep i balkongenskonstruksjoner er tillatt.Legging av  flytende (ikke tilfestet:limt,spikret,skudd eller på noen måte fastlåst ) gulvbelegg er tillatt.


 

 Totalt skal det rives ca 140 t som skal kildesorteres samtidig som entreprenør  får leveranser av nye materialer. Alt dette avhenger av god logistikk.

 Den første blokken,dessverre, ta lengre tid før ferdigstilling enn de neste blokkene. Det er mye arbeid med braketter før rammene monteres. Dette er ikke lett å se for beboere og det kan da virke som at det går sakte. Montering av stål og betong går raskere og gir mer synlige endringer en forarbeid og braketter.  Det er nå klart for montering av stål og betong på blokk 14. Alle utførdringer gjør at det er bedre  til å jobbe på 3 blokker samtidig. 


 

Tak over inngangsparti HB14 og 18 sluttføres i perioder med mindre aktivitet på balkongene.

 Nå foregår det meste av arbeide i produksjonen av balkongene. Dette er tilpassede produkter som er spesiallaget for borettslaget. Det vil  i fra starten av juli komme materialer til plassen. Braketter kommer i starten av juli før betong og stål kommer i månedsskifte juli / august. Rekkverk vil komme i løpet av august. Intensiteten vil øke i takt med tilførsel av materialer.

 

 

Det er laget anleggsvei ved  HB 18 og vi  prøver å benytte mulighet til  å jevne ut terrenget sånn at det blir flatt så mye som  det er mulig for å legge jord og  gressplen senere (slik som er ved HB 18 C)Det er viktig at anleggsvei ved Hallagerbakken 18 og 14  ikke benyttes av beboere.

Det er plassert  ut kontainere for kildesortering av byggeavfall. Vi ber beboere IKKE benytte disse. Det vil påføre borettslaget unødig økte kostnader.

Vi ber beboere respekter at riggområdene er for byggearbeiden ikke benyttes av beboere.

 

 

I forbindelse med avstemming foretatt på siste ekstraordinære generalforsamling har styret på vegne av Skovbakken brl. inngått avtale med Balkongentrepenøren as om nødvendig vedlikehold av balkonger i blokkene.
Dette vil i vårt tilfelle innebære utskifting av konstruksjoner som er skadet av korrosjon og/eller alder. Det inkluderer fasadeendringer som måtte være påkrevd av tekniske hensyn (modernisering) slik at forsvarlig drift og reduksjon av vedlikeholdskostnader kan oppnås.
For å redusere utgiftene er det bestemt at fasadeendringer utføres kun av tekniske hensyn, ingen ekstra ombygging/påkostning blir utført.


Rekkehus

Kontroll av balkongene  er gjennomført i de leilighetene hvor vi fått tilgang til og etter repporten blir eveluert blir nødvendige tiltak satt i gang.

I løpet av september 2017  blir det kartlagt behov for nødvendig  vedlikehold av balkonger på rekkehus og dette blir også utført uten fasadeendring og kun ut fra tekniske hensyn

Kontrollen MÅ utføres fra innsiden, og det blir derfor nødvendig med tilgang til Deres balkong gjennom leiligheten.Vi starter fra 25 September 2017 og hvis dere ikke fått informasjon om når er det tid til  deres leilighet- kontakt styret

 

Styret vil prøve å gjennomføre kontrollen i løpet av september 2017, beboere vil bli varslet minst 7 dager før vi må inn til den enkelte.

 

Hvis noen ikke har anledning til å være hjemme på tildelt tidspunkt, vil styret tilrettelegge for å levere nøkkel til en representant fra styret eller vaktmesterselskapet.

.

Mvh

Styret

 
Status for rehabiliteringsprosjektet
fredag 17. juni 2016 14:37
Forny har løst de aller fleste utestående reklamasjonene og avvikene som er meldt inn til byggestyret.
Det er noen som gjenstår og Forny vil sørge for at disse blir løst.

Hvis det er reklamasjoner som Forny skulle avvise, vil styret ta en endelig vurdering.

Det er noen aktiviteter som fremdeles gjenstår

Det ene er maling av 2. strøk på skilleveggene. Det vil gjøres i nærmeste fremtid og skriv legges i postkassen når datoer er satt for hvert tun/rekke.

Den andre endringen er nye informasjonsskilt ved inngangen på hver side av borettslaget. Disse er vi lovet at skal komme opp før sommerferien, men endelig dato er foreløpig ikke satt.

 
Presentasjon fra beboermøtet
tirsdag 08. mars 2016 21:14
Vedlagt finner du presentasjonen fra beboermøtet 7. mars:

https://drive.google.com/file/d/0B5mL_m10HB_dV0hVMS14OEs2dlU/view?usp=sharing
 
Link til informasjonsside fra Forny AS
søndag 15. mars 2015 22:18
Forny AS har opprettet en egen webside hvor de fortløpende vil legge ut informasjon om rehabiliteringen.

Her kommer det info om møter, tidsplaner etc.

Det vil selvfølgelig bli hengt opp og delt ut skriv på det viktigste som datoer etc, men siden det tar tid å skrive rundskrivene, trykke dem opp og levere dem, så vil websiden være oftere og raskere oppdatert enn hva man rekker med rundskriv.

Så sjekk ut siden ofte for å holde deg oppdatert. 

Siden finner du her:
 
Signering av kontrakt
torsdag 11. desember 2014 21:42
Vi har nå valgt ut en hovedleverandør, som skal ha totalansvaret for den planlagte rehabiliteringen av borettslaget (ikke garasjene da det er eget prosjekt).
OPAK er nå inne og hjelper oss med å få de siste detaljer og juridiske kontrakter på plass  mot denne leverandøren. Målet er å ha en signert kontrakt før julen ringes inn.

Med ønske om en riktig god jul og et godt nytt år
fra Byggestyret
 
«StartForrige123NesteSiste»

Side 1 av 3